Reklamačný formulár

V prípade neželanej vady na výrobku, nám prosím zašlite oznámenie na začatie reklamačného konania, ideálne emailom na obchod@peggy.sk. Na tento účel slúži nasledujúci formulár. Následne Vás budeme kontaktovať ohľadom ďalších krokov. Pre detailné informácie ohľadom reklamačného konania si prosím prečítajte Obchodné podmienky, sekcia VII. Práva z vadného plnenia. 

 

VZOROVÝ REKLAMAČNÝ FORMULÁR

 

PREDÁVAJÚCI:

Peter Gábriš PEGAS s.r.o.
IČO: 50148826
DIČ: 2120188774
So sídlom: Poľovnícka 13, 956 17 Solčany
Zapísaný v v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 40082/N
 
Kontaktné údaje:
email: gabris340@gmail.com
telefón: 0905 352 641
 
 
KUPUJÚCI:
Meno a priezvisko spotrebiteľa:
Adresa spotrebiteľa:
emailová adresa spotrebiteľa: 
Telefónny kontakt spotrebiteľa: 
 
REKLAMAČNÉ ÚDAJE:
Číslo faktúry: 
IBAN:
Kód/Názov reklamovaného tovaru: 
Dôvod reklamácie: 
Popis závady produktu: 
Vaša poznámka: 
 
 
Späť do obchodu